W ramach obchodów Jubileuszu 20-lecia powstania PWSZ w Tarnowie dziś na Uczelni odbywa się drugi dzień Tarnowskich Dni Elektryki – Elektromobilność/Electromobility – Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Elektryków. W programie Tarnowskich Dni Elektryki przedstawiono rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich na najlepszą pracę dyplomową. Autorem najlepszej pracy został inż. Jakub Małek, który wykonał pracę pt. Opracowanie algorytmu i programu sterowania linią technologiczną z wykorzystaniem sterownika PLC. Wyróżniono także dwie inne prace: „Budowa modelu suwnicy przemysłowej wraz ze sterowaniem nadrzędnym” autorstwa inż. Gabriela Kułagi i inż. Pawła Lisa oraz „Opracowanie algorytmu i programu sterowania linią technologiczną z wykorzystaniem sterownika PAC – inż. Krystiana Szumilasa.  Autorzy tych prac to absolwenci kierunku Elektrotechnika PWSZ w Tarnowie, natomiast opiekunem wszystkich wymienionych prac jest dr inż. Tomasz Drabek z Zakładu Elektrotechniki PWSZ w Tarnowie.
Gratulujemy absolwentom i opiekunowi.

Wróć do góry