Wielkie zmiany w formule popularnego konkursu Tarnowski Junior Biznesu. Jego 8. edycja związana jest z wynalazcą, Janem Szczepanikiem. Ma to związek z decyzją Rady Miasta Tarnowa, która rok 2022 ustanowiła Rokiem Szczepanika. Dlatego każda praca konkursowa musi dotyczyć osiągnięć i wynalazków Jana Szczepanika i przedstawiać ewolucję jednego z jego pomysłów lub wynalazków, od momentu powstania, po jego wykorzystanie w najnowszych technologiach funkcjonujących współcześnie. Prace można składać do 15 marca.

Praca konkursowa powinna składać się z tytułu, części praktycznej i części teoretycznej:

1) część praktyczna powinna być przygotowana w formie (do wyboru): modelu, makiety, doświadczenia, pokazu, urządzenia automatycznego, urządzenia mechanicznego, urządzenia elektronicznego, projektu badawczego lub dowolnej kombinacji tych elementów, itp.;

2) część teoretyczna stanowi uzupełnienie części praktycznej i obejmuje wyjaśnienie prezentowanej części praktycznej (tzn. wyjaśnienie zasady działania i sposobu wykonania wybranej formy pracy konkursowej, przedstawienie procesów, praw i zjawisk fizycznych, zachodzących podczas wykonywania doświadczeń, omówienie modelu, makiety, urządzenia, itp.).

Zarówno część praktyczna, jak i teoretyczna muszą być dodatkowo uzupełnione maksymalnie 3-minutowym materiałem wideo, przedstawiającym projekt, który następnie zostanie opublikowany w sieci Internet i poddany ocenie Internautów.

Prace konkursowe należy składać w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości, ul. Wałowa 10, pok. 1 w terminie do 15 marca.

Ponieważ Uczelnia może zgłosić ograniczoną liczbę zespołowych prac konkursowych (3 prace), wzorem lat ubiegłych PWSZ w Tarnowie organizuje eliminacje do tego konkursu. Do 15 lutego należy składać propozycje swoich pomysłów do Koordynatora ds. przedsiębiorczości akademickiej tj. mgr inż. Barbary Partyńskiej-Brzegowy na adres: bpartynska@brzegowy.pl, bądź za pomocą platformy MS TEAMS.

Szczegóły znaleźć można w REGULAMINIE KONKURSU.

Wróć do góry