Jeszcze do 26 stycznia można zgłaszać chęć udziału w organizowanym przez Biuro Karier, Projektów i Współpracy nieodpłatnym szkoleniu on-line dla nauczycieli akademickich. Będzie ono w całości poświęcone aktywnym metodom nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK).

Szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia:

 • Techniki prowadzenia zajęć w grupie z wykorzystaniem TIK, wybrane narzędzia TIK

 • Aplikacje i platformy internetowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym

 • Rożne metody nauczania (m.in. metoda projektowa, metoda odwróconej klasy, metoda problemowa, studium przypadku)

 • Formy aktywizacji studentów w nauczaniu zdalnym

 • Mobile learning

 • Narzędzia chmurowe

 • Tworzenie materiałów wideo do celów edukacyjnych

HARMONOGRAM SZKOLENIA (30h)

 • 7.02.2022r. (poniedziałek) – godz. 15:00-19:00 (5)

 • 9.02.2022r. (środa) – godz. 15:00-19:00 (5)

 • 14.02.2022r. (poniedziałek) – godz. 15:00-19:00 (5)

 • 16.02.2022r. (środa) – godz. 15:00-19:00 (5)

 • 18.02.2022r. (piątek) – godz. 15:00-19:00 (5)

 • 21.02.2022r. (poniedziałek) – godz. 15:00-19:00 (5)

Szkolenie będzie prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams. Rekrutacja trwa do 23.01.2022 Więcej szczegółów TUTAJ lub lub telefonicznie, pod nr 14 63 16 627

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie”; zadanie nr 12. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych: Aktywne metody nauczania z wykorzystaniem TIK

Wróć do góry