Zakład Karny w Tarnowie jest kolejnym partnerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Na podpisanym dziś porozumieniu o współpracy najbardziej skorzystają Studenci Administracji.

Dzięki dwustronnej umowie możliwe będzie m.in.:

  • realizowanie praktyk przez Studentów Katedry Administracji PWSZ w ZK w Tarnowie
  • wspólne ustalanie tematyki prac dyplomowych
  • realizowanie wspólnych przedsięwzięć
  • wspólne organizowanie warsztatów, konferencji, spotkań i seminariów służących wymianie doświadczeń.

Porozumienie podpisali Rektor, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni oraz ppłk Maciej Możdżeń, Dyrektor ZK w Tarnowie. Na zdjęciu także kpt. Anna Ożga.

Wróć do góry