Ukazała się publikacja pt. „Konkurs im. Profesora Czesława Zgorzelskiego. Tom jubileuszowy z okazji 20-lecia (2001-2021)”, zawierająca podsumowanie dwudziestu lat trwania Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego na najlepsze polonistyczne prace magisterskie z zakresu literaturoznawstwa i z językoznawstwa, w którym od 2013 roku uczestniczą również studenci i studentki filologii polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

W publikacji znajdują się informacje o patronie konkursu, Profesorze Czesławie Zgorzelskim, którego wspominają uczniowie i współpracownicy, krótka historia konkursu, wypowiedzi niektórych laureatów, refleksje uczestników. A także pełna dokumentacja przebiegu dotychczasowych edycji, zawarta w spisie laureatów i finalistów oraz w przedstawieniu zmieniających się kolejno składów jury.

Akademia Nauk Stosowanych (do dnia 1.03.2022 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)w Tarnowie, w której prowadzone są studia I i II stopnia na kierunku filologia polska, należy do grona Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich w Polsce od 2013 roku. Z inicjatywą włączenia tarnowskiej uczelni do gremium Konferencji wystąpiły dyrektor Instytutu Humanistycznego dr Krystyna Choińska, prof. Uczelni oraz kierownik Katedry Filologii Polskiej dr Małgorzata Pachowicz, prof. Uczelni. Prace magisterskie absolwentek i absolwentów tarnowskiej polonistyki ocenione przez promotorów i recenzentów na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem są zgłaszane do Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego od roku akademickiego 2013/2014, zarówno w dyscyplinie literaturoznawstwo, jak i językoznawstwo.Udział w Konkursie im. Profesora Czesława Zgorzelskiego daje możliwość zaprezentowania środowisku polonistycznemu w Polsce prac magisterskich zredagowanych przez studentki i studentów w Katedrze Filologii Polskiej ANS w Tarnowie.(M. Pachowicz, s.125-126)

Decyzją jury w gronie dotychczasowych finalistów w poszczególnych edycjach konkursu, znaleźli się:

  • Martyna Major (XV edycja), Królowe, Czarodziejki i Wiedźminka. Kobiety w cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego, promotor: dr hab. Michał Nawrocki, prof. Uczelni,
  • Magdalena Bąk (XVI edycja), Na granicy geniuszu i szaleństwa – obsesja i jej konsekwencje w powieści „Pachnidło” Patricka Süskinda, promotor: prof. dr hab. Teresa Wilkoń,
  • Szymon Łucyków (XX edycja), Udział studentów PWSZ w Tarnowie w życiu kulturalnym Miasta, promotor: prof. dr hab. Teresa Wilkoń
  • Agnieszka Starzykiewicz (XIII edycja), Określenia przezwiskowe polskich celebrytów, promotor: prof. dr hab. Bogusław Dunaj,
  • Agnieszka Plebanek (XIV edycja), Nazwy firm przewozowych osób w południowej Polsce, promotor: prof. dr hab. Bogusław Dunaj,
  • Kinga Więcek (XV edycja), Językowe i pozajęzykowe techniki wzbudzania zainteresowania i pozyskiwania telewidzów (na podstawie programu telewizyjnego „Wiem, co jem i wiem, co kupuję” Katarzyny Bosackiej), promotor: dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. Uczelni,
  • Michał Ligęza (XVI edycja), Słownictwo z zakresu rolnictwa w gwarze Paleśnicy, promotor: prof. dr hab. Joanna Okoniowa.

Należy dodać, iż od roku akademickiego 2021/2022 w skład jury konkursu zostały powołane w dyscyplinie literaturoznawstwo prof. dr hab. Teresa Wilkoń oraz w dyscyplinie językoznawstwo dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. Uczelni.

Wróć do góry