Dr Marta Bibro i mgr Dorota Ogarek z Katedry Fizjoterapii ANS w Tarnowie znalazły się w składach kilku zespołów tematycznych działających w ramach Krajowej Izby Fizjoterapeutów. To nie tylko docenienie ich pracy, ale przede wszystkim doskonała możliwość wpływania na kierunki rozwoju polskiej fizjoterapii. Pierwsze posiedzenia nowo powołanych Zespołów i Komisji odbyły się już w styczniu w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie.

Dr Marta Bibro znalazła się w składzie Zespołu Tematycznego do spraw Kształcenia Przeddyplomowego. Obszarem pracy tego Zespołu są inicjatywy związane z podnoszeniem poziomu kształcenia na studiach na kierunku fizjoterapia, zagadnienia związane z zaleceniami programowymi dla jednolitych 5-letnich studiów magisterskich, standardem kształcenia, efektami kształcenia oraz organizacją praktyk zawodowych.

Mgr Dorota Ogarek została członkinią Zespołu Tematycznego do spraw Ustawicznego Kształcenia Podyplomowego Fizjoterapeutów oraz Komisji Egzaminacyjnej znajomości języka polskiego. W ramach tych ciał zajmować się będzie m.in.: zagadnieniami związanymi z ciągłym kształceniem zawodowym fizjoterapeutów oraz organizacją i oceną szkoleń podyplomowych.

Wróć do góry