Zapraszamy nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie na szkolenie z zakresu wystąpień publicznych, które odbędzie się 5 grudnia od 9.00 do 15.00 w sali C06.

Niniejsze szkolenie wpisuje się w rozpoczęty w roku akademickim 2022/2023 szerszy cykl pn. „LIFTING KOMPETENCJI”, realizowany w ramach obchodów jubileuszów: 20 – lecia funkcjonowania Biura Karier oraz 25 – lecia funkcjonowania Uczelni.

Rekrutacja trwa od 8 do 18 listopada 2022 i można dokonać jej tutaj.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

Szkolenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie” w Tarnowie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i ro zwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Niniejsze szkolenie wpisuje się w rozpoczęty w roku akademickim 2022/2023 szerszy cykl pn. „LIFTING KOMPETENCJI”, realizowany w ramach obchodów jubileuszów: 20 –lecia funkcjonowania Biura Karier oraz 25 – lecia funkcjonowania Uczelni.

Wróć do góry