Zapraszamy kadrę akademicką ANS w Tarnowie do wzięcia udziału w szkoleniu Zarządzanie projektami – analiza wieloaspektowa. Stare problemy w projektach PO WER EFS i nowa perspektywa w funduszach UE. Rekrutacja trwa od 14 do 28 października 2022. Szkolenie będzie miało formułę wyjazdową, odbędzie się w dniach od 24 do 25 listopada 2022 r. i adresowane jest do tych z Państwa, którzy realizowali, współrealizowali, realizują lub mają plany realizować różne przedsięwzięcia poprzez formułę projektową ze wsparciem funduszy unijnych.

Zajęcia obejmować będą zarządzanie projektami w perspektywie wieloaspektowej z uwzględnieniem m.in.:

  • wyzwań w zakresie realizacji projektów III Osi PO WER EFS;
  • końcowego rozliczenia projektów III Osi PO WER EFS z uwzględnieniem reguły proporcjonalności;
  • rozwiązywania problemów w projektach / analiza pism do IP;
  • nowych funduszy UE na rozwój szkół wyższych – FERS EFS Plus 2021 – 2027;
  • nowych trendów edukacyjnych w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce;
  • funduszy w ramach komponentu ukraińskiego III Osi PO WER EFS.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisu można dokonać uzupełniając formularz rekrutacyjny znajdujący się tutaj lub osobiście w Biurze Karier, budynek C, pokój 300 e lub c. Osoby zrekrutowane na szkolenie będą zobligowane do uzupełnienia dokumentów projektowych.

Szkolenie jest pierwszym w roku akademickim 2022/2023, którym rozpoczynamy szerszy cykl szkoleń, wykładów, konsultacji pn. „LIFTING KOMPETENCJI”, rozpoczynając tym samym obchody jubileuszów: 20 – lecia funkcjonowania Biura Karier oraz 25 – lecia funkcjonowania Uczelni, obecnie: Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Wróć do góry