Dnia 30 października 2022 r. w trakcie wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Rady Powiatu Tarnowskiego w ratuszu wręczone zostały nagrody w Konkursie im. Tadeusza Tertila – przyznawane za pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Wyróżnienie w Konkursie otrzymała absolwentka Katedry Administracji ANS w Tarnowie – Pani mgr Anna Budzyń za pracę magisterską pod tytułem Życie codzienne w Tarnowie w okresie II wojny światowej (1939- 1945). Promotorem pracy jest prof. uczelni, dr hab. Anna Pachowicz.


Praca magisterska Pani Anny Budzyń ma charakter dokumentacyjno-badawczy, jej tematyka dotyczy życia codziennego mieszkańców Tarnowa w czasie okupacji niemieckiej, w latach 1939-1945. Autorka odwołuje się do wielu źródeł, z których najważniejsze są relacje ustne osób pamiętających mroczne lata okupacji w Tarnowie. Historia mówiona to niezwykle cenna interdyscyplinarna metoda badawcza, którą posłużyła się Autorka, aby ocalić od zapomnienia przeżycia mieszkańców, świadków historii, wspominających codzienność w okupowanym mieście.
Praca wpisuje się w nurt badań nad dziejami Tarnowa i jego mieszkańców.

O nagrodę starać mogli się mieszkający w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim autorzy prac dyplomowych, będący absolwentami studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Nagrody fundowane przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie, przyznane zostały w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska. W przypadku tej ostatniej, zwycięzcy wyłonieni zostali w dwóch obszarach -nauk społecznych oraz nauk technicznych.

Wróć do góry