Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zwraca się z prośbą o
zamieszczenie na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej oraz
portalach społecznościowych Uczelni załączonych informacji w sprawie
naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku
pielęgniarstwa. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
Starostwa Powiatowego we Włoszczowie: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
[1] w zakładce Komunikaty i ogłoszenia.
Ogłoszenie kierunek pielęgniarstwo
Wróć do góry