Studia pomostowe z pielęgniarstwa
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wyborze ofert wykonawczych złożonych na realizację studiów organizowanych w ramach priorytetu II, działania 2.3, poddziałanie 2.3.2 Program Operacyjny – Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych ”.

Z 46 uczelni wyższych oferujących kształcenie w ramach studiów pomostowych, wybrano 32 oferty, w tym ofertę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Tarnowska uczelnia otrzyma dofinansowanie w wysokości 144 000 zł. Przypomnijmy, że koszt jednego semestru nauki na studiach pomostowych został skalkulowany na 1800 zł. Oznacza to, że 80 studentek i studentów rozpoczynających w roku akademickim 2008/2009 studia na kierunku pielęgniarstwo – system pomostowy – studiować będzie bezpłatnie.

PWSZ w Tarnowie zamierza złożyć Ministerstwu Zdrowia kolejną ofertę kształcenia na kierunku pielęgniarstwo – studia pomostowe, dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2009/2010.

Wróć do góry