Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie jest pierwszą i jak dotąd jedyną Uczelnią w Polsce, która prowadzi „certyfikowane” studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w podmiotach leczniczych oraz Administracji i zarządzania w oświacie. Oba kierunki pomyślnie przeszły procedurę, która upoważniła Uczelnię do wpisania studiów do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

W praktyce oznacza to, że jesteśmy studiami „certyfikacyjnymi” i na świadectwach absolwentów zostanie umieszczony symbol „7 PRK” (siódmy poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji), który wyróżnia jego posiadacza na rynku pracy. Absolwenci tych studiów otrzymywać będą świadectwa ze specjalnym symbolem, potwierdzającym spełnienie najwyższych, wymaganych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki standardów.

Link do ZSK:

Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Administracja i zarządzanie w oświacie

Pełna oferta studiów podyplomowych TUTAJ.

Wróć do góry