Rachunkowość finansowa z warsztatem komputerowym – taki kierunek nowych studiów podyplomowych zostanie uruchomiony w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie od nowego roku akademickiego. Są to studia umożliwiające uczestnikom nabycie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które nie mają przygotowania ekonomicznego, ale pragną zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, spółek, jednostek budżetowych, czy biur rachunkowych.

Adresowane są także do osób już pracujących, które chcą aktualizować i pogłębiać swoją wiedzę zawodową. Uczestnicy nabędą wiedzę m. in. z zakresu zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, treści i sposobu sporządzania sprawozdań finansowych.

Absolwent nabędzie także umiejętności praktyczne, ponieważ studia przewidują rozbudowane warsztaty komputerowe, w tym 25-godzinny kurs obsługi programu Comarch ERP Optima, który uzyskał certyfikat zgodności z ustawą o rachunkowości.

Program studiów powstał w konsultacji z praktykami ze Stowarzyszenia Księgowych oraz środowiska biegłych rewidentów w Tarnowie, a także wykładowców Instytutu Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Studia trwają dwa semestry (175 godz.), a zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej, za wyjątkiem warsztatu komputerowego.

Co nas wyróżnia?

  • niskie czesne
  • praktyczny profil kształcenia
  • brak konieczności pisania pracy dyplomowej
  • prowadzenie zajęć w formie zdalnej (oprócz warsztatów komputerowych)
  • przewaga praktyków wśród wykładowców
  • barak typowej sesji egzaminacyjnej

Pełna oferta studiów podyplomowych TUTAJ.

Wróć do góry