Za nami ósma – niezwykle udana – edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Przedsiębiorczość w XXI w.” Głównym celem tegorocznego spotkania była wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz szerzenie wiedzy i wyników badań na temat rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sporych emocji dostarczył konkurs referatów, którego zwycięzcą został Mateusz Zawadzki, student PWSZ w Tarnowie.

Konferencję otworzył wykład zatytułowany „Rola instytucji otoczenia biznesowego dla budowy potencjału gospodarczego Tarnowa na przykładzie działalności Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.”, który wygłosił Prezes TKP, Robert Wardzała.

Później mikrofon przejęli studenci reprezentujący szkoły wyższe z: Bielska-Białej, Jarosławia, Krakowa, Krosna, Rzeszowa oraz Tarnowa. Komisja konkursowa podkreśliła wysoki poziom wszystkich czternastu przedstawianych referatów i zdecydowała o przyznaniu następujących nagród ufundowanych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.:

  1. I miejsce (1500 zł brutto) – Mateusz Zawadzki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie) za referat pt. ,,Zbieranie metali kolorowych jako specyficzna forma przedsiębiorczości w XXI wieku.”

  2. II miejsce (1000 zł brutto) – Marzena Stanek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) – referat pt. ,,Przedsiębiorczość w efektywnym zarządzaniu pokoleniami.”

  3. III miejsce (500 zł brutto) – Anna Orchel-Szeląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – referat pt. ,,Ekonomia współdzielenia ekonomią przyszłości.”

Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Administracyjno-Ekonomiczny, Zakład Ekonomii, Studenckie Koło Naukowe Manager oraz Koordynator ds. przedsiębiorczości akademickiej.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.

 

Wróć do góry