Niezwykle cenny i przydatny w kształceniu przyszłych inżynierów sprzęt laboratoryjny trafił do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Profesjonalne urządzenia firm: Balluff, Mitsubishi oraz SMC to dar tarnowskiej firmy ELPLC dla Instytutu Politechnicznego PWSZ. Dar cenny nie tylko ze względu na wartość – ok. 120 tys. zł, ale przede wszystkim z powodu szans na rozwijanie współpracy Uczelni z odnoszącą spektakularne, światowe sukcesy firmą kierowaną przez Roberta Tomasiewicza.

– Otrzymany od ELPLC sprzęt pozwoli jeszcze lepiej praktycznie kształcić naszych studentów, umożliwiając im poznanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w zakresie programowania i integracji systemów automatyki i robotyki – nie kryje radości dr inż. Sebastian Bielecki, Dyrektor Instytutu Politechnicznego.

Firma ELPLC jest firmą tarnowską, która w ostatnich latach odniosła wielki sukces na światowych rynkach. Główny profil jej działalności to automatyzacja i robotyzacja produkcji – ELPLC jest jednym z wiodących producentów specjalistycznych rozwiązań w tym zakresie. Produkty firmy Roberta Tomasiewicza dedykowane są przede wszystkim dla przemysłu samochodowego, jednak ELPLC ma także bogaty dorobek w automatyzacji innych segmentów przemysłu – takich jak energetyka, chemia, handel, elektrotechnika.

Znana i ceniona w branży automotive firma nieustannie rozwija technologie niezbędne do procesów produkcyjnych. Może pochwalić się wieloma nowatorskimi osiągnięciami w projektowaniu specjalistycznych rozwiązań.

Jest laureatem prestiżowych konkursów i rankingów, wśród których na uwagę zasługuje otrzymywany corocznie od 2014 roku Diament miesięcznika Forbes.

– Cieszy niezmiernie fakt, że taka firma wspiera Instytut Politechniczny. Warto dodać, że ELPLC współdziała z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową na polu zawodowym, realizując staże pracownicze z naszą Uczelnią, dzieli się także swoim doświadczeniem branżowym z naszymi studentami – dodaje dr Bielecki.

Przekazane przez ELPLC oprogramowanie jest istotnym wkładem w zakresie rozwoju praktycznego profilu kształcenia na kierunkach technicznych PWSZ w Tarnowie. Planowana jest dalsza współpraca ELPLC i Instytutu Politechnicznego w tym zakresie.

Wróć do góry