15 kwietnia 2019 r. w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie odbył się bardzo interesujący wykład dr inż. Antoniego Woźnickiego pt. „Wybrane problemy metaloznawstwa w komponentach architektury elektrycznej i elektronicznej samochodów”.

 

Doktor Woźnicki doświadczony praktyk  a zarazem dydaktyk w bardzo interesujący sposób wprowadził słuchaczy w temat zagadnień metaloznawczych jakie napotykamy w przemyśle samochodowym. Firma APTIV, w której Inżynierem do spraw badań materiałowych jest doktor Woźnicki wywodzi się z znanej marki Delphi. Jest ona liderem rynku wiązek elektrycznych i systemów automatyki w branży automotive. Podczas wykładu prelegent omówił krótko historię firmy, przedstawił jej główne działania, omówił zagadnienia związane z problemami jakie można napotkać podczas projektowania oraz eksploatacji łączy elektrycznych w samochodach. Omawiane problemy wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy zarówno pod kątem wykorzystania zdobytej podczas studiów wiedzy inżynierskiej,  jak również problemów jakie można napotkać jako użytkownicy pojazdów samochodowych.

W spotkaniu wzięli udział studenci III roku kierunku Inżynieria Materiałowa dla których był to kolejny wykład pozwalający poszerzyć treści programowe o kształcenie praktyczne. Wykład ten został zorganizowany w ramach projektu „erspektywy W spółpraca S ynergia arządzanie w Tarnowie.

Wróć do góry