Poczujmy to sercem – studenckie stowarzyszenie o takiej właśnie nazwie zawiązało się w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Początki działalności do łatwych nie należą, dlatego inicjatorzy powstania Stowarzyszenia zapraszają do współpracy wszystkich chętnych członków społeczności akademickiej.

– Jako przedstawicielka Stowarzyszenia Poczujmy To Sercem, niedawno utworzonego w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, zwracam się do Państwa z informacją o poszukiwaniu chętnych osób do zasilenia grona wolontariuszy stowarzyszenia – mówi Weronika Gieniec, studentka pielęgniarstwa, jedna z inicjatorek powstania Stowarzyszenia

Działania Stowarzyszenia opierają się na pomocy osobom niepełnosprawnym. Aktywność wolontariuszy miałaby koncentrować się na:

  • działalności charytatywnej, 
  • promowaniu wiedzy na temat niepełnosprawności,
  • organizowaniu pomocy materialnej, pedagogicznej i psychologicznej, 
  • organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych organizacji spotkań integracyjnych i wyjazdów z osobami niepełnosprawnymi, 
  • pozyskiwaniu darczyńców finansujących działania bezpośrednie z osobami niepełnosprawnymi, 
  • Współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, darczyńcami, domami dziecka, placówkami opiekuńczymi,
  • Współpracy ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami kultury.

Chętni mogą kontaktować się ze Stowarzyszeniem poprzez mejla: poczujmytosercem@gmail.com.

Obraz autorstwa fxquadro na Freepik

Wróć do góry