24 i 25 kwietnia 2024 roku w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zorganizował Festiwal Zawodów. Jak co roku studenci Akademii Tarnowskiej pod opieką mgra Marcina Góreckiego prezentowali młodym ludziom kierunki zapewniające pewną pracę w przyszłości. W tegorocznej edycji wzięli udział studenci wychowania fizycznego i studentki pielęgniarstwa.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje (wykonane przez Natalię Natalię Majkę, Magdalenę Kowal i Weronikę Woźny) metod pobierania krwi do badań diagnostycznych. Zwiedzający zapoznali się z możliwościami urządzeń służących do lepszego zobrazowania naczyń – oświetlacza oraz USG i nauczyli się mierzyć ciśnienie tętnicze krwi.

Akcję „Krew darem życia” promującą krwiodawstwo przygotowaną przez studentki wspomógł Daniel Skiba, reprezentujący Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, który prezentował zasady i metody preparowania poszczególnych składników krwi dla dawców.

Studenci kierunku wychowanie fizyczne (Jakub Filiński i Tomasz Sura) przedstawili uczniom szkół podstawowych zalety treningu na ergometrze wioślarskim. Odwiedzający chętnie sprawdzali swoją sprawność fizyczną, przy okazji ze sobą rywalizując.

Dziękujemy Studentom oraz Wykładowcom – mgr. Marcinowi Góreckiemu, dr Beacie Jurkiewicz i mgr. Robertowi Wardzale – za pomoc w organizację pokazów.

Wróć do góry