19 kwietnia wykładowcy i studenci filologii polskiej spotkali się z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie w ramach Miesiąca Otwartych Drzwi ANS w Tarnowie.

Spotkanie prowadziła Kierownik Katedry Filologii Polskiej, która powitała serdecznie uczniów i nauczycieli oraz przedstawiła ofertę kształcenia na kierunku filologia polska. Zwróciła szczególną uwagę na osiągnięcia studentów, nagrody i wyróżnienia, które otrzymali w konkursach regionalnych i ogólnopolskich, ich publikacje książkowe i w czasopismach naukowych. Filologię polską promowały studentki z I roku studiów magisterskich. Zaprezentowały projekty przygotowane podczas ćwiczeń praktycznych z technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela polonisty pod kierunkiem dr Magdaleny Sukiennik i metodyki nauczania literatury i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej pod kierunkiem dr Krystyny Choińskiej, prof. Uczelni. Były to: lekcja o Mickiewiczu (efekt projektu: Jak mówić interesująco o autorze na lekcjach języka polskiego z wykorzystaniem TIK?) oraz film promujący filologię polską (powstał w związku z tematem: Metoda projektu jako metoda aktywizująca w SPP). Zaprezentowane efekty pracy studentów spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem uczniów i nauczycieli.

Wróć do góry