Po raz pierwszy Gminny Konkurs Ortograficzny, organizowany już od 20 lat przez Szkołę Podstawową w Buczu, został przeprowadzony w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, co stało się dzięki umowie o współpracy podpisanej przez Szkołę i Uczelnię. Patronatem honorowym objęli wydarzenie JM Rektor ANS w Tarnowie prof. Małgorzata Kołpa, Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz Małopolski Kurator Oświaty.

W tym roku o miano mistrza ortografii rywalizowało 48 uczennic i uczniów reprezentujących 11 szkół działających w gminie Brzesko oraz przedstawiciele szkół spoza gminy – Szkoły Podstawowej z Cichawki oraz Szkoły Podstawowej z Poręby Radlnej. Młodzież w przerwie między pisaniem dyktanda a ogłoszeniem wyników zwiedziła kampus Uczelni, w tym pracownie Wydziału Politechnicznego.

Rywalizująca w młodszej kategorii (klasy V-VI) Gabriela Wręga wyprzedziła swoją szkolną koleżankę, Aleksandrę Stelmach. Obie uczennice przygotowywała do konkursu Agnieszka Zgraja. Trzecie miejsce zajął Antoni Kuciel ze Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach (opiekun: Dorota Węglarz). W starszej kategorii (klasy VII-VIII) najlepszy wynik uzyskała Emilia Płachta, której opiekunką jest Magdalena Zachara. Drugie miejsce zajął Jan Szczepanek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku (opiekun: Agnieszka Dzieńska), a trzecie Gabriela Polek ze Szkoły Podstawowej w Sterkowcu (opiekun: Paulina Pyrek). Najlepszymi reprezentantami Szkoły Podstawowej w Buczu okazali się: w młodszej kategorii Eryk Glonek (opiekun: Dagmara Madej), a w starszej – Julia Klimek (opiekun: Monika Bujak). 

W pracach komisji oceniającej wzięli udział studenci filologii polskiej ANS w Tarnowie, co było okazją do szkolenia nauczycielskich kompetencji. Teksty dyktand przygotowała Kierownik Katedry Filologii Polskiej dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. Uczelni. TU ZNAJDUJE SIĘ TEKST DYKTANDA.

  

Wróć do góry