Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze prace z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Konkurs, którego organizatorem jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje prace magisterskie.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich o tematyce przedsiębiorczości, którzy na podstawie zgłaszanych prac uzyskali tytuł zawodowy pomiędzy 1 stycznia 2017 roku a 30 września 2022 roku. Prace magisterskie mogą zgłaszać również promotorzy (za zgodą autora).

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:

za zajęcie pierwszego miejsca – 10 000 złotych brutto;
za zajęcie drugiego miejsca – 7 000 złotych brutto;
za zajęcie trzeciego miejsca – 4 000 złotych brutto.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 3 października do 20 listopada 2022 roku.

Więcej tutaj.

Wróć do góry