Rozpoczęliśmy rekrutacje na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022. W tym roku kandydaci mogą wybierać spośród 13 kierunków. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 października br. 

Oferta studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie:

 • Administracja urzędów samorządowych i państwowych,
 • Administracja urzędów samorządowych i państwowych z modułem zarządzania kryzysowego,
 • Administracja i zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne,
 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi,
 • Język niemiecki biznesu,
 • Język angielski biznesu,
 • Język francuski biznesu,
 • Komunikacja 2.0 i media społecznościowe,
 • Marketing oświatowy,
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce,
 • Psychoonkologia w praktyce,
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi,
 • Żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologicznej.

Część zajęć teoretycznych planuje się przeprowadzać zdalnie z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Szczegółowych informacji udziela Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój A117, tel. 14 63 16 568, e-mail uceu@pwsztar.edu.pl oraz na stronie: https://pwsztar.edu.pl/uczelnia/studia-podyplomowe/

Wróć do góry