Dr hab. Dominika Borek, wykładowczyni Wydziału Sztuki, odebrała dziś z rąk JM Rektor PWSZ w Tarnowie dr hab. Małgorzaty Kołpy, prof. Uczelni nagrodę za osiągnięcia naukowe dla Młodego Naukowca PWSZ w Tarnowie. Wyróżnienie zostało przyznane za dotychczasowe osiągnięcia artystyczno-naukowe. 

Dr hab. Dominika Borek jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki otrzymała 9 lipca 2020 r. W PWSZ w Tarnowie pracuje od 2013 r.

Wybór ważniejszych osiągnięć naukowych i artystycznych dr hab. Dominiki Borek ostatnich pięciu lat:

2021

Wykonawca projektu finansowanego z grantu wewnętrznego PWSZ w Tarnowie pn. „Antygrawitacja” – wystawa w tarnowskim Biurze Wystaw Artystycznych oraz publikacja katalogu.

Udział w projekcie „Moja matka, moja córka”, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie.

Warto wspomnieć, że dr hab. Dominika Borek otrzymała w tym roku nagrodę w tegorocznej edycji Triennale Grafiki, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów tego typu na świecie. W wystawie głównej wzięło udział 74 artystów z różnych krajów z całego świata.

2020

Udział w wystawach zbiorowych: „Sunny Art Prize 2019” w galerii Sunny Art Centre w Londynie, „8. Wystawa Grafiki Członków SMTG w Krakowie” w Galerii Centrum SMTG w Krakowie, „Zatrzymaj się – masz we mnie przystań” w Galerii Tkackiej na Jatkach we Wrocławiu.

Indywidualna wystawa autorska dzieł plastycznych „Ogrodnik” prezentowana w Galerii Tkackiej na Jatkach we Wrocławiu.

2019

Udział w wystawie zbiorowej „Musicie być mocni mocą wiary” w Galerii Tkackiej na Jatkach we Wrocławiu.

Indywidualna wystawa autorska dzieł plastycznych „Niczym” w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych SMTG w Krakowie.

2018

Udział w wystawach zbiorowych: „Quo Vadis Domine” w Galerii Tkackiej na Jatkach we Wrocławiu, „Ciało pedagogiczne” w Galerii BWA w Tarnowie.

Wystawa indywidualna „Okamgnienie” zorganizowania wraz z mgr. Grzegorzem Kwiekiem w Galerii Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie.

2017

Udział w wystawach zbiorowych: „Duch Święty Światłością Sumień w  Galerii Tkackiej na Jatkach we Wrocławiu, „Splitgraphic Bienniale” – prace eksponowane w wirtualnej galerii, „Fragment Evolution” w Kownie.

Indywidualna wystawa autorska dzieł plastycznych „Niwy” w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie.

Zapraszamy do wysłuchania okolicznościowego wykładu:

 

Wróć do góry