Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie został wybrana koordynatorem międzynarodowego projektu pod nazwą Teaching History for Disabled Students through Digitilized Gamification Tools (Tech-Game). Jego celem jest stworzenie oprogramowania dostępnego na komputerach stacjonarnych oraz aplikacji na urządzenia mobilne wspomagających naukę historii dla uczniów niepełnosprawnych. Tworzone narzędzia mają podnosić kompetencje informatyczne oraz wspomagać nauczycieli podczas lekcji z uczniami z niepełną sprawnością.

W projekcie uczestniczy konsorcjum składające się z sześciu instytucji:

24 listopada odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu. Omówiono zadania dla poszczególnych partnerów oraz harmonogram spotkań. W spotkaniu, z ramienia PWSZ uczestniczyli: mgr Anna Stefanowicz-Kocoł (DWzZ), Barbara Derżypolska (DWzZ), dr Aneta Grochowska (WOZ), mgr Marcin Głodzik (WH), dr Dariusz Dudzik (WAE).