Wykładowczyni Akademii Tarnowskiej prof. dr hab. Elżbieta Osewska została wybrana członkinią Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie nauki o rodzinie, w dziedzinie nauk o rodzinie na lata 2024-27. 31 grudnia 2023 r. prof. Osewska zakończy pracę w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w I Zespole Nauk Społecznych (pedagogika), a dzień później rozpocznie pracę we wspomnianej Radzie Doskonałości Naukowej. Prof. Elżbieta Osewska jest pierwszą członkinią RDN w historii Akademii Tarnowskiej.

Rada Doskonałości Naukowej działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Do głównych zadań Rady Doskonałości Naukowej należą:

  1. Wprowadzanie określonych danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
  2. Współdziałanie w ramach postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z podmiotami habilitującymi.
  3. Wyznaczanie podmiotów doktoryzujących oraz habilitujących do przeprowadzenia postępowań o awans naukowy w ustawowo określonych przypadkach.
  4. Przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania tytułu profesora.
  5. Występowanie, jako organ II instancji, w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
  6. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami doktoryzującymi oraz habilitującymi.
  7. Wznawianie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
  8. Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.
  9. Zgłaszanie kandydatów na członków międzynarodowego zespołu ekspertów oceniających wnioski składane przez uczelnie akademickie w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
  10. Wydawanie opinii w ustawowo określonych sprawach.

Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy sukcesów w pracy na rzecz polskiej nauki.

Więcej informacji na temat wyborów do Rady Doskonałości Naukowej TUTAJ.

Wróć do góry