Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci zaprzyjaźnionego z Akademią Tarnowską, byłego Rektora Uniwersytetu w Trieście, prof. Maurizio Fermeglii. Wybitny naukowiec miał 68 lat.

Profesor Maurizio Fermeglia był światowej sławy chemikiem. Tarnów ostatni raz odwiedził w maju 2019 roku kiedy to był gościem Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej projektowaniu molekularnemu w zastosowaniach biomedycznych. Był autorem ponad trzystu publikacji oraz niemal 280 wystąpień konferencyjnych na całym świecie. Jego prace były cytowane w ponad pięciu tysiącach publikacji naukowych. W latach 2013-2022 kierował Uniwersytetem w Trieście.

Rodzinie i bliskim Pana Profesora, w szczególności Pani Barbarze Quirino składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wróć do góry