29 czerwca 2023 r. miało miejsce uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział Pan prof. dr hab. Wacław Uruszczak, władze WAE, kierownictwo oraz nauczyciele akademiccy Katedry Administracji. Spotkanie było okazją do złożenia Panu prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi serdecznych podziękowań za 19 lat pracy dydaktycznej w Katedrze Administracji.

Pan prof. dr hab. Wacław Uruszczak prowadził wykłady i ćwiczenia na kierunku administracja od 2004 r. W kręgu zainteresowań naukowych Pana Profesora pozostaje historia prawa polskiego, historia ustroju Polski, prawo kanoniczne i wyznaniowe, europejska kultura prawna, prawo ubezpieczeń. Pan Profesor odbył zagraniczne staże naukowe w Instytucie Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem i w Uniwersytecie w Antwerpii, był profesorem wizytującym na uniwersytetach w Montpellier I, Limoges, Bordeaux I, Poitiers, Paris IV; współpracował naukowo z uniwersytetami w: Liège (Belgia), Leuven (Belgia), Leyden (Niderlandy), Perugia  (Włochy),  Berkeley (USA),  Czeskie Budziejowice (Rep. Czeska). 

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych, za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie Prezydent RP nadał Profesorowi 19 maja 2023 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.


Współpraca z Panem Profesorem była dla pracowników Katedry Administracji zaszczytem i honorem. Pan Profesor pozostaje dla nas Mistrzem, człowiekiem nauki, erudytą, wzorem nauczyciela akademickiego.

Wróć do góry