Od dziś (3 lipca) chętni absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) mogą rekrutować się na studia podyplomowe w Akademii Tarnowskiej. Tegoroczna oferta Centrum Edukacji Ustawicznej AT liczy 17 kierunków. Kształcenie na niektórych z nich odbywać się będzie także zdalnie. Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy Uczelni oraz praktycy zatrudnieni w wielu sektorach państwowych i prywatnych. Rekrutacja potrwa do 29 września.

Oferta studiów podyplomowych Akademii Tarnowskiej:

Rekrutacja:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach od 03 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 29 września 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 18 osób.

Wymagane dokumenty:

  • Ankieta osobowa.
  • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
  • Aktualną fotografię kandydata.
Wróć do góry