6 czerwca w Akademii Tarnowskiej odbyło się podsumowanie kolejnej edycji zajęć w ramach projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze elektryczno – elektronicznym – Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO dla Województwa Małopolskiego, poddziałanie 10.2.3.

Gratulacje z okazji ukończenia zajęć złożyła uczniom JM Rektor AT dr hab. Małgorzata Kołpa prof. Uczelni, zachęcając jednocześnie do kontynuowania edukacji. Uczniowie otrzymali certyfikaty poświadczające udział w zajęciach, które były prowadzone przez Katedrę Elektrotechniki, Katedrę Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki oraz Katedrę Automatyki i Robotyki.

Po wystąpieniu JM Rektor uczniowie zwiedzili nowocześnie wyposażone laboratoria Wydziału Politechnicznego; mieli okazję zapoznać się ze sprzętem laboratoryjnym i oglądać projekty wykonane przez studentów. Uczniowie wzięli również udział w II edycji targów „Innowacje Tarnowskie ITAR 2023”.

Ważnym punktem wizyty było bardzo ciekawe widowisko multimedialne ISKRY NIEPODLEGŁEJ. To nowoczesny spektakl multimedialny Biura „Niepodległa” umieszczony w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej, która może podróżować po całej Polsce. Za pomocą nowoczesnych technologii wizualnych prezentowane są największe osiągnięcia Polaków.

W podsumowaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej wzięły udział następujące szkoły średnie:

  • Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej,
  • Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie,
  • Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu,
  • Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie.

Dziękujemy wszystkim Uczniom i Nauczycielom za złożenie wizyty i zapraszamy ponownie!

Wróć do góry