Dobiegła końca VII edycja Tarnowskiego Turnieju Matematycznego, w której mamy dwóch zwycięzców ex aequo. Są to:

·  Julia Filip
uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie,

·  Roman Gicala
uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie.

Równocześnie Jury Tarnowskiego Turnieju Matematycznego przyznało tytuł laureata VII edycji Tarnowskiego Turnieju Matematycznego czterem uczestnikom (wymienionym poniżej w kolejności alfabetycznej):

·         Jakub Augustyn (III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie)

·         Stanisław Majchrzak (III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie)

·         Tomasz Martyński (II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu)

·         Jakub Wąs (III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie)

 

Pozostali uczestnicy zawodów finałowych w dniu 9 lutego 2021 r. uzyskali tytuł finalisty VII edycji Tarnowskiego Turnieju Matematycznego.

Zwycięzcom, laureatom i finalistom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Wróć do góry