Śpieszymy z informacją, iż Katedra Chemii „przenosi się”!

Od 1 marca 2022 roku, mimo, że nie zmieniamy miejsca, już nie będziemy Katedrą Chemii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. 2022 poz. 136) Katedra Chemii będzie częścią Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Z tej okazji chcemy podsumować minione 23 lata i 5 miesięcy. Szczególnie cieszymy się i jesteśmy dumni z sukcesów naszych studentów i absolwentów.

Każdego roku wśród najlepszych absolwentów Uczelni znajdowali się także absolwenci Katedry Chemii, którzy otrzymali medale dla „wyróżniającego się Absolwenta PWSZ w Tarnowie” oraz dyplomy za wyróżnioną pracę dyplomową. Wyniki wielu prac dyplomowych zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach lub prezentowane na konferencjach.

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/osiagniecia-studentow-chemii/

Absolwenci Katedry Chemii pracują w różnych branżach przemysłu: farmaceutycznym, kosmetycznym, nawozów sztucznych itp. lub rozwijają się naukowo podnosząc własne kwalifikacje. Aktualnie wśród naszych absolwentów trzynastu zdobyło tytuł doktora oraz dwóch doktora habilitowanego. Nasi Absolwenci wchodzą także w skład aktualnej kadry naukowej w Katedrze Chemii i zajmują na Uczelni stanowiska: Prorektora ds. Nauki i Rozwoju (dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni) oraz Dziekana Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego (dr Krzysztof Kleszcz).

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Jeszcze raz studentom i absolwentom Katedry Chemii PWSZ w Tarnowie serdecznie gratulujemy a obecnym i przyszłym studentom Katedry Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie życzymy sukcesów, zapału, odwagi i wytrwałości w poszukiwaniu dróg zawodowych i naukowych.

Wróć do góry