21 lutego podsumowaliśmy I etap wprowadzania projektu polegającego na współpracy studentów Akademii Tarnowskiej z mentorami i tutorami, finansowanego z Funduszy Norweskich. W trakcie sympozjum naukowego osoby odpowiedzialne za wspieranie podopiecznych w rozwoju podzieliły się zdobytym doświadczeniem, a byli to m.in. Prezes Collegium Wratislaviense dr Piotr Czekierda  (Jakość w tutoringu), mgr Agnieszka Tyburcy,  SGGW Warszawa (Tutoring i mentoring w SGGW – początki, wyzwania i nadzieje), dr Jakub Kwaśny, UEK (Tutoring w UEK – geneza, powstanie, ewolucja), prof. dr hab. Elżbieta Osewska, AT (Tutoring z perspektywy Oxfordu i  Tarnowa), dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, AT i Prezes Fundacji Edumocni Radosław Jaźwiec.

Wróć do góry