W czwartek, 1 grudnia Magnificencja Rektor dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni oraz dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska podpisały umowę o współpracy, której przedmiotem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, rozwojowych, szkoleniowych i innych mających na celu propagowanie wiedzy.

Główne płaszczyzny współpracy pomiędzy naszą Uczelnią, a ZSEG to: współorganizowanie konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, szkoleń, itp., umożliwienie współpracy kół naukowych, udział w przedsięwzięciach realizowanych przez Uczelnię i Szkołę, spotkania konsultacyjne, wspieranie inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych, promowania Uczelni wśród uczniów, nauczycieli oraz podmiotów współpracujących ze Szkołą.


W akcie sformalizowania współpracy wzięły także udział: Zastępca Dyrektora ZSEG mgr inż. Elżbieta Zięba i Zastępca Kierownika Katedry Ekonomii dr Dorota Koptiew, prof. Uczelni.

Wróć do góry