Informujemy iż zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas Kolegium Rektorskiego zajęcia dydaktyczne prowadzone dniach 12-22 grudnia 2022 r. oraz 2-8 stycznia 2023 r. będą odbywały się w trybie hybrydowym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy prowadzić w czasie rzeczywistym z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe. Zajęcia praktyczne zaplanowane w tym okresie, należy przeprowadzić w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. bądź po dniu 8 stycznia 2023 r.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego 2022/2023 wprowadzoną Zarządzeniem nr 46/2022 Rektora ANS w Tarnowie, w terminie od dnia 23 grudnia do dnia 1 stycznia 2023 r. zaplanowana jest przerwa świąteczna, a dzień 6 stycznia 2023 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Wróć do góry