JM Rektor AT dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni oraz Prezes Zarządu NOT Rada w Tarnowie mgr inż. Renata Łabędź 15 listopada br. podpisały porozumienie o współpracy między Akademią Tarnowską a tarnowskim oddziałem Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT.

Porozumienie pozwoli podejmować wspólne działania wspierające edukację i stałe podnoszenie kwalifikacji studentów, kadry naukowej oraz kadry inżynieryjno-technicznej, a także propagujące innowacyjność i nowoczesność w szeroko rozumianym postępie technicznym.

Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Tarnowie reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego, jednocześnie pełniąc rolę współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Wróć do góry