25 kwietnia JM Rektor ANS w Tarnowie dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, Prezes Zarządu ZKS Unia Tarnów Artur Szklarz i Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów Tomasz Matyjewicz podpisali umowę o współpracy. Wspólne działania mają służyć przede wszystkim rozwojowi naukowemu i podnoszeniu kwalifikacji pracowników Uczelni, Klubu i Szkoły oraz organizacji procesu treningowego, staży i praktyk dla studentów i pracowników.

Uczelnia zobowiązała się do przeprowadzania okresowych badań sprawności fizycznej wybranych grup sportowych i zajęć praktycznych dla wychowanków Klubu i Szkoły, umożliwienia zawodnikom i trenerom Klubu oraz nauczycielom Szkoły udziału w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez Uczelnię oraz udostępniania bazy sportowej ANS.

Klub i Szkoła natomiast zobowiązały się do udostępniania swojej bazy sportowej w celu przeprowadzania przez pracowników i studentów Uczelni badań naukowych, zabezpieczenia wybranych grup sportowych do celów badań oraz miejsc dla studentów realizujących praktyki zawodowe.

Wróć do góry