W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie członków społeczności akademickiej, a także wysoką jakość kształcenia, do końca zajęć w semestrze zimowym dopuszcza się możliwość prowadzenia kształcenia w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyłączeniem zajęć praktycznych. Egzaminy i zaliczenia w sesji zimowej odbywają się w formie tradycyjnej w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość musi przebiegać w czasie rzeczywistym zgodnie z rozkładem zajęć oraz z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe.

Prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej odbywa się w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dziekan Wydziału ogłasza na stronie internetowej jednostki wykaz zajęć, które będą prowadzone w siedzibie Uczelni.

Egzaminy i zaliczenia w sesji zimowej odbywają się w formie tradycyjnej w obowiązującym reżimie sanitarnym zgodnie z organizacją roku akademickiego 2021/2022 wprowadzoną Zarządzeniem nr 93/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie.

Komunikat JM Rektor

Wróć do góry