Jubileuszowa edycja „Spotkań z Humanistyką” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie zapowiada się arcyciekawie. Wszystko za sprawą gościa, który uświetni jej kolejną edycję. Będzie nim jedna z najpopularniejszych i najbardziej poczytnych polskich pisarek. Olga Tokarczuk, laureatka wielu prestiżowych nagród spotka się z czytelnikami w poniedziałek, 7 maja. Spotkanie, które poprowadzą dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ, prof. dr hab. Andrzej Borowski oraz Piotr Nadolnik, rozpocznie się o godz. 11.30 w Auli C 017. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja miejsc, której można dokonać pod adresem ih@pwsztar.edu.pl

Olga Tokarczuk ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka powieści Podróż ludzi Księgi (1993), E.E. (1995), Prawiek i inne czasy (1996), Dom dzienny, dom nocny (1998), Ostatnie historie (2004), Anna In w grobowcach Świata (2006), Bieguni (2007), Prowadź swój pług przez kości umarłych (2009), Księgi Jakubowe (2014), zbiorów opowiadań Szafa (1998) i Gra na wielu bębenkach (2001) oraz eseju Lalka i perła (2000), poświęconego powieści Bolesława Prusa Lalka i zbioru felietonów Moment niedźwiedzia (2012).

18 kwietnia 2018 r. ukazała się jej nowa książka pt. Opowiadania bizarne.

Laureatka wielu nagród, w tym m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1997) oraz Paszportu „Polityki” (1997)Nagrody Kulturalnej Śląska (2003)Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego (2008) oraz Uznamskiej Nagrody Literackiej (2012). Dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Literacką Nike, którą otrzymała w 2008 roku za powieść Bieguni, a w 2015 za Księgi Jakubowe. Za Dom dzienny, dom nocny otrzymała prestiżową nagrodę „Brücke Berlin-Preis” (2002) i była nominowana do International IMPAC Dublin Literary Award (2004). Otrzymała (wraz z Joanną Concejo) prestiżową Bologna Ragazzi Award za książkę dla dzieci Zagubiona dusza. W tym roku angielski przekład Biegunów znalazł się w finale The Man Booker International Prize.

Jej książki zostały przetłumaczone na ponad trzydzieści języków. Niektóre utwory doczekały się inscenizacji teatralnych (m.in. Prawiek i inne czasy, dwukrotnie: w reż. S. Majewskiego i P. Tomaszuka, oraz E.E., spektakl Teatru Telewizji w reż. Marii Zmarz-Koczanowicz) i adaptacji filmowych (Żurek, reż. R. Brylski, Aria Diva, reż. A. Smoczyńska). W 2015 roku w oparciu o scenariusz pisarki na podstawie książki Prowadź swój pług przez kości umarłych powstał film w reżyserii Agnieszki Holland. (Biogram na podstawie materiałów Wydawnictwa Literackiego).dr hab. Teresa Wilkoń – profesor PWSZ w Tarnowie oraz profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Śląskim, Kierownik Zakładu Kultury Czytelniczej i Informacyjnej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. W latach 1990-1994 pracownik dydaktyczny w Liceum Polskim przy Ambasadzie Polskiej w Paryżu, w latach 1996-2008 pracownik naukowy w Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” w Neapolu (Włochy). Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą historii literatury polskiej XIX i XX wieku, teorii literatury, filiacji literacko-kulturalnych polsko-włoskich, ponadto zajmuje się ona problemami kultury czytelniczej i informacyjnej oraz zagadnieniami bibliotekoznawczymi.

Dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ działa w organizacjach i towarzystwach naukowych, takich jak: Polskie Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie, Komisja Historycznoliteracka PAN Oddział w Katowicach, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział w Katowicach. Jest redaktorem serii naukowej: „Nauka o Książce i Bibliotece”.

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz publikacji książkowych: Polska poezja socrealistyczna w latach 1949 – 1955 (1992); Między konwencją a Arkadią. Szkice o poezji polskiej XX wieku (2001); Napoli nella poesia polacca XIX edinizio XX secolo (2005);  Nimfy oko błękitne. Obrazy Neapolu w poezji polskiej XIX i XX wieku (2006); Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2010); Kanony sztuki postępowej i jedynie słusznej. Socrealizm w poezji polskiej (2016); Katastrofizm w poezji polskiej. Szkice o literaturze (2016).

Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne: Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2009); Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego „za osiągnięcia naukowe” (2015); Złota Odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (2015); nominacja do Nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego „za wybitne osiągnięcia dydaktyczne” (2016); nominacja do Nagrody Specjalnej Rektora Uniwersytetu Śląskiego (za działalność naukową); Wyróżnienie Zarządu i Społeczności Uniwersytetu III Wieku przy PWSZ w Tarnowie (2016); Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego za „znaczący indywidualny wkład do dorobku kategoryzacyjnego Wydziału w latach 2013-2016” (2017); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012); Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki (2017).

prof. dr hab. Andrzej Borowski – profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, członek czynny, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, b. sekretarz Wydziału I PAU, b. kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej w Wydziale Polonistyki UJ, wiceprzewodniczący Rady Akademii Artes Liberales, współzałożyciel i b. redaktor naczelny rocznika „Terminus” (obecnie członek redakcji). Promotor 22 rozpraw doktorskich. Kierownik i wykonawca w kilku projektach badawczych MNiSW.

Autor takich książek, jak: Pojęcie i problem Renesansu północnego (1987); Renesans (1992, wyd. drugie 2002); Powrót Europy (1999); Słownik sarmatyzmu. Redakcja. i współautorstwo. (2001); Historia literatury polskiej i powszechnej. Starożytność–Oświecenie (2002); Iter Polono-Belgo-Ollandicum. Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and the 17th Centuries (2007); Humanizm. Historie pojęcia. Redakcja naukowa tomu, autorstwo koncepcji, współautorstwo (2009).

A także tłumaczeń: E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie Średniowiecze (1997); Rabbi Simon Mzn. De Vries, Obyczaje i symbole Żydów (1999), Rabbi Mosze Chajim Luzzato, Ścieżka sprawiedliwych (2005).

Wielokrotnie nagradzany: Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1979), nagroda Ministra Edukacji Narodowej III stopnia (1989) oraz w latach 1988-2015 dziesięciokrotnie nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2016 nagroda Prezesa Rady Ministrów za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych. Odznaczenia: Srebrny (1997) i Złoty (2001) Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008).

Piotr Nadolnik – student II roku studiów II stopnia filologii polskiej w PWSZ w Tarnowie, Studenckie Koło Naukowe Polonistów PWSZ w Tarnowie.

Projekt plakatu: dr Bartłomiej Bałut.

Zdjęcia: Łukasz Giza

Wróć do góry