organizowanym w ramach projektu Myśl globalnie, działaj lokalnie! Włączanie studentów do aktywności samorządowej

Celem konkursu jest  opracowanie projektu dotyczącego problemów demograficznych Tarnowa.

Studenci, pracując w zespołach zgromadzą i opracują informacje o przyczynach odpływu młodych ludzi z miasta (mogą być zebrane w formie badań ankietowych lub wywiadów). Następnie opracują propozycje rozwiązania problemu w formie prezentacji multimedialnej.

    Zespoły konkursowe w dniu 15 czerwca 2023 prezentować będą projekty na  

    otwartym spotkaniu na terenie uczelni.

Zaproszenia na spotkanie zostaną rozesłane do wszystkich organizacji studenckich działających w uczelni. Projekty oceniać będzie jury wyłonione zgodnie z opracowanym regulaminem.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody.

Szczegółowe warunki uczestnictwa zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Regulamin

Wróć do góry