Zajęcia prowadzone przez dr hab. G. Szpilę w dn. 16.11.2021 r. nie odbędą się.