Studenckie Koło Naukowe Polonistów działające w PWSZ w Tarnowie zaprasza wszystkich Studentów, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie literatury, filmu oraz odkrywaniem bogactw języka polskiego do uczestnictwa w spotkaniach SKNP
w roku akademickim 2021/2022!

W ramach SKNP działają następujące Sekcje:
1. Literaturoznawczo-Filmoznawcza,
2. Językoznawcza.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się bardzo prosta – ponieważ chcemy wyruszyć w podróż po tekstach kultury, poznawać tajniki słowa pisanego i mówionego, odkrywać głębię piękna zawartego
w kadrze filmu bądź w ciągu liter na następnej stronnicy książki, inspirować się tym, co bliskie sercu,
a zarazem niepozorne w swej istocie – tajemnicy, jaką jest każdy człowiek, a świadectwem tego pozostają tworzone przez niego dzieła. Aby nauczyć się traktować język jako bezcenny skarb,
a zarazem dar, o który należy dbać, dobro, którym należy dzielić się z innymi.

WALNE ZEBRANIE, podczas którego nastąpi inauguracja pracy SKNP w bieżącym roku akademickim, odbędzie się dn. 18.11.2021 r. o godz. 19.00 w trybie online (platforma MS Teams)
ZAPRASZAMY! DO ZOBACZENIA NA TEAMSIE W NAJBLIŻSZY CZWARTEK!

W sprawie linku do spotkania oraz ewentualnych pytań bądź potrzeby uzyskania szczegółowych informacji proszę kierować wiadomości na podany adres e-mail: kolo.polonistow2021@gmail.com

Wróć do góry