Już wszyscy studenci trzeciego roku OŚ z sukcesem złożyli prace dyplomowe i zdali egzamin dyplomowy, co oznacza że uzyskali tytuł licencjata. Co ważne, wszystkie prace licencjackie oceniono bardzo wysoko – oceny wahały się od 4,0 do 5,0. Dominującymi ocenami za egzamin dyplomowy były oceny 5,0 i 4,5.

Tematy prac były bardzo zróżnicowane i dotyczyły: oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami komunalnymi, odnawialnych źródeł energii, górnictwa odkrywkowego, inwentaryzacji awifauny, owadów zapylających oraz jakości wód.

Wszystkim tegorocznym absolwentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej zdjęć na profilu FB https://www.facebook.com/KatedraOchronySrodowiskaANSTarnow
Wróć do góry