Senat PWSZ zdecydował o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego w dniach od 22 września do 11 października.

Absolwenci szkół średnich wciąż mają więc możliwość wyboru kierunków chemicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie! 😊

Według danych GUS, sektor chemiczny w Polsce tworzy około 300 tysięcy miejsc pracy. Studia chemiczne to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych. Studenci Chemii, oprócz wielu godzin ćwiczeń spędzonych w laboratoriach PWSZ, poznają również problematykę i specyfikę prac prowadzonych w ośrodkach przemysłowych, badawczych, naukowo – badawczych i analitycznych. Wizyty w zakładach pracy są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów na przyszłość.

Studia licencjackie na kierunku Chemia prowadzone są w trybie stacjonarnym przez sześć semestrów mają profil praktyczny. Studenci Chemii po pierwszym roku studiów stacjonarnych mogą wybierać spośród specjalności:

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, z myślą o osobach czynnych zawodowo, które chcą rozwijać swoją wiedzę, uzyskać nowe kwalifikacje i zwiększyć kompetencje, Katedra Chemii poszerzyła ofertę dydaktyczną o studia na kierunku Chemia w formie niestacjonarnej.

Studia w formie niestacjonarnej na kierunku Chemia o profilu praktycznym, specjalności Chemia Stosowana trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Studia chemiczne mają na celu przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu chemii, przygotowującej do wyzwań stawianych przez stale dynamicznie zmieniający się rynek pracy bądź dalszej nauki na różnego rodzaju studiach II stopnia. Dla absolwentów Chemii z tytułem licencjata PWSZ w Tarnowie przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna trwających 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończący kierunek Chemia z tytułem licencjata, mają szansę zdobycia dodatkowych dwóch tytułów – inżyniera i magistra.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest online, według tych samych zasad, co rekrutacje podstawowa i dodatkowa, poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: https://erk.pwsztar.edu.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=96lhJMqTG9A

 

Wróć do góry