Katedra Matematyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w konferencji pt. „Constructive Approximation of Functions 2”, organizowanej w dniach 23 – 25 września 2021 roku zdalnie na platformie MS Teams.

Tematyka konferencji koncentruje się na tematach związanych z  analizą zespoloną,  a w szczególności:

  • teorią aproksymacji,
  • konstruktywną teorią funkcji,
  • analizą plurizespoloną,
  • teorią pluripotencjału,
  • nierównościach wielomianowych,
  • funkcjach holomorficznych.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: http://caf2021.pwsztar.edu.pl.

Wróć do góry