Bezpłatne studia dzienne dla pracujących na kierunkach Mechatronika oraz Elektronika i Telekomunikacja. To nowa propozycja dla wszystkich, którzy chcą łączyć zdobywanie wykształcenia z pracą zawodową. Zajęcia w ramach tych studiów będą prowadzone w wybrane dni robocze tygodnia w godzinach od 16:45 do 20 oraz w soboty od godz. 8 do ok. 20. To nie koniec udogodnień. Osoby przyjezdne, bądź mające kłopoty z transportem, będą mieć możliwość odbycia części zajęć zdalnie, po uzgodnieniu z prowadzącym. Taki tryb studiowania pozwala na pogodzenie pracy zawodowej z nauką w większości przypadków.

– Dla osób pracujących wieczorami lub w weekendy proponujemy studia dzienne w trybie standardowym – czyli studia w godz. od 8:00 do godz. najpóźniej 20:00 w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Na studia mogą się również rekrutować osoby, które przerwały studia. W takim przypadku istnieje możliwość przeniesienia tych osób na wyższy rok pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych. Warto również podkreślić, że osoby pracujące w branży elektronicznej, mechanicznej lub pokrewnych będą miały możliwość zaliczenia praktyk na podstawie wykonywanej pracy. Oczywiście na każdy tryb studiów dziennych (popołudniowo-weekendowy lub standardowy) mogą rekrutować się osoby niepracujące – wyjaśnia dr inż. Robert Wielgat, Kierownik Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki.

Warunkiem uruchomienia studiów dziennych dla pracujących jest zebranie grupy przynajmniej 18 kandydatów chcących studiować w trybie popołudniowo-weekendowym oraz grupy przynajmniej 18 osób chcących studiować w trybie standardowym. Rekrutacja na studia odbywa się w zwykły sposób poprzez stronę https://erk.pwsztar.edu.pl. Kwalifikacja osób na studia w trybie popołudniowo-weekendowym lub standardowym odbędzie się po zakończeniu rekrutacji.

W razie pytań służymy pomocą pod telefonami: (14) 63 16 515, (14) 63 16 545, (14) 63 16 589, (14) 63 16 595. Można się również kontaktować poprzez e-mail: ketim@ans.edu.pl lub przez stronę FB: https://www.facebook.com/KETIMANS.

Wróć do góry