Niedawno ukazały się dwie interesujące publikacje, autorstwa Profesorów Wydziału Humanistycznego. Pierwsza z nich – „Edukacja w języku – język w edukacji: wybór pism Profesor Jadwigi Kowalikowej z lat 1992-2020”, pod redakcją naukową dr hab. Małgorzaty Pachowicz, prof. Uczelni oraz dr Krystyny Choińskiej, prof. Uczelni, z pewnością przyniesie wiele pożytku przyszłym i obecnym nauczycielom polonistom. Druga – „Kształtowanie się polskiego języka literackiego”, autorstwa prof. Bogusława Dunaja, jest poświęcona jednemu z najważniejszych i najbardziej dyskutowanych problemów historycznojęzykowych, mianowicie pochodzeniu polskiego języka literackiego.

„Edukacja w języku – język w edukacji: wybór pism Profesor Jadwigi Kowalikowej z lat 1992-2020” zawiera artykuły Profesor Jadwigi Kowalikowej  wybitnej znawczyni problemów edukacyjnych. Zawarte w publikacji informacje umożliwią czytelnikowi wielostronne spojrzenie na proces kształcenia językowego w szkole oraz na jego uwarunkowania i przemiany, które dokonały (i dokonują) się pod wpływem czynników systemowych, społecznych i kulturowo-cywilizacyjnych.

„Kształtowanie się polskiego języka literackiego” z pewnością zainteresuje wszystkich pasjonatów języka polskiego. Książka, autorstwa Profesora Dunaja zawiera najdokładniejszą analizę skomplikowanego procesu kształtowania się języka literackiego oraz pokazuje nowe spojrzenie na tę kwestię i przynosi najobszerniejszy zbiór faktów językowych, dotyczących kształtowania się polszczyzny literackiej. Link do publikacji.

Wróć do góry