W ostatnim tygodniu września w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie odbyły się obrony prac dyplomowych. Tytuł magistra inżyniera na kierunku Technologia Chemiczna uzyskały kolejne dwie osoby, które swoje prace przygotowywały pod kierunkiem Wykładowców Katedry Chemii.

Prace miały charakter praktyczny. Do badań dyplomanci wykorzystali zaplecze aparaturowe laboratorium chemicznego Katedry Chemii.

Praca Pani mgr inż. Agnieszki Jop, pt.: ”Badania stabilności termicznej poliamidu 6 przy zastosowaniu wybranych stabilizatorów” powstała we współpracy z Działem Tworzyw Sztucznych Grupa Azoty S.A. Promotorem pracy była Pani dr Agata Lada, Kierownik Katedry Chemii.

Pan mgr inż. Kamil Pabian obronił pracę pt.: „Stopień redukcji zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i przemysłowych”, która powstała pod kierunkiem Pani dr Małgorzaty Martowicz, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki.

Dyplomanci podczas egzaminu dyplomowego prezentowali wiedzę zdobytą przez cały proces dydaktyczny, wyniki swoich prac badawczych oraz odpowiadali na zadane przez komisję pytania. Obronom przewodniczył Pan dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, Dziekan Wydziału Politechnicznego.

Studia na kierunku Technologia Chemiczna przygotowują do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego, a mury Uczelni opuszczają bardzo dobrze przygotowani do przyszłych zadań Absolwenci. 😊

Jest to oferta adresowana dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w ramach studiów I stopnia na kierunkach takich jak Chemia, Inżyniera materiałowa lub pokrewnych. Studia te prowadzone są jako:

  • trzysemestralne dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich
  • czterosemestralne dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich (jeden dodatkowy semestr pozwala na uzupełnienie kompetencji inżynierskich i uzyskanie również tytułu inżyniera).

Absolwentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i zawodowych!

Wróć do góry