Z radością informujemy o ukazaniu się nowej książki autorstwa Profesora Piotra Wyszomirskiego, pracownika Katedry Inżynierii Materiałowej, pt. ,,Wybrane naturalne i wtórne surowce mineralne”. Poniżej prezentujemy krótki opis tego interesującego podręcznika akademickiego:

Książka „Wybrane naturalne i wtórne surowce mineralne” powstała na podstawie wieloletnich wykładów i zajęć dydaktycznych Profesora Piotra Wyszomirskiego ze studentami Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Inżynierii Materiałowej Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Te ostatnie prowadzone są pod nazwą „Surowce i recykling”. Treści, zawarte w omawianej książce, obejmują głównie problematykę wybranych, niemetalicznych surowców mineralnych wraz z elementarnymi informacjami z zakresu nauk o Ziemi oraz eksploatacji i przeróbki kopalin, a także zagadnienia związane z podstawowymi metodami chemicznymi i fazowymi oceny ich jakości. Surowcami naturalnymi omówionymi w tej książce są surowce skalne, które stanowią najbardziej liczną i wybitnie zróżnicowaną grupę, wyróżnianą w obrębie niemetalicznych surowców mineralnych. Surowce skalne obejmują swoim zasięgiem niezbędne w różnych dziedzinach budownictwa kamienie budowlane i drogowe, a zwłaszcza kruszywa naturalne i łamane. Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi i coraz intensywniej dostrzegana dbałość o środowisko naturalne wymaga też szerszej – aniżeli dotąd – jego ochrony. Stwarza to m.in. potrzebę zagospodarowania w coraz większym stopniu surowców wtórnych, ubocznie pozyskiwanych i – w wielu przypadkach – odpadowych. Te, ważne z wielu względów zagadnienia, znalazły również odzwierciedlenie w omawianej książce.

Wróć do góry