Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. inż. Jadwidze Lasce tytuł profesora nauk technicznych. Najwyższy polski tytuł naukowy dla Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanowi zwieńczenie kolejnego etapu wieloletniej kariery badawczej i dydaktycznej. Profesor Jadwiga Laska posiada w swoim dorobku ponad sześćdziesiąt artykułów naukowych, cztery monografie, patent oraz ponad sto komunikatów konferencyjnych. Jako dydaktyk wypromowała ponad trzydzieści prac inżynierskich, ponad pięćdziesiąt prac magisterskich oraz pięć prac doktorskich z dziedziny inżynierii materiałowej. Obszar jej zainteresowań naukowych stanowi chemia polimerów oraz chemia i technologia organiczna. Tarnowską Uczelnią kieruje od 2015 roku.

Z PWSZ związana jest jednak o wiele dłużej – od 2001 roku. Najpierw jako wykładowca w Instytucie Politechnicznym, a od 2007 r. jako profesor nadzwyczajny.

Tytuł zawodowy magistra inżyniera (1985 r.) oraz stopień naukowy doktora (1994 r.) uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 2007 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Śląskim.

Od 1990 r. nieprzerwanie pracuje na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zatrudniona kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego.

Jej pasją jest dydaktyka. Jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora prowadziła samodzielnie wykłady i opracowywała nowe ćwiczenia laboratoryjne z zakresu chemii organicznej, chemii polimerów, technologii chemicznej, zastosowań polimerów w budownictwie oraz biomateriałów polimerowych i biopolimerów. Prowadziła także wykłady w języku angielskim dla studentów Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej w Krakowie.

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska wypromowała ponad trzydzieści prac inżynierskich, ponad pięćdziesiąt prac magisterskich oraz kilka prac doktorskich z dziedziny inżynierii materiałowej. Była recenzentką kilkudziesięciu prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich oraz czterech prac doktorskich. Jest autorem podręcznika chemii organicznej.

Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach promujących młodych i zdolnych ludzi. W latach 1998-2007 opiekowała się studentami zagranicznymi w ramach międzynarodowych praktyk IAESTE, czy prestiżowego programu Fulbrighta. Wielokrotnie uczestniczyła w dydaktycznych projektach międzynarodowych Erasmus Intensive Program, w ramach których wygłosiła wykłady dla międzynarodowej grupy studentów (m.in. w Plantijn Hogeschool w Belgii i University of Malta). W programach tych uczestniczyli także studenci PWSZ w Tarnowie.

Działalność naukowa prof. dr hab. inż. Jadwigi Laski skoncentrowana jest na dwóch obszarach tematycznych: polimerach przewodzących oraz biomateriałach. Głównym przedmiotem badań doktorskich i habilitacyjnych były polimery przewodzące – polianilina i politiofen.

Najważniejszymi osiągnięciami w tej tematyce było m.in. opracowanie metody plastyfikacji polianiliny, pełna identyfikacja ubocznych produktów polimeryzacji aniliny, wyjaśnienie zjawisk starzenia polianiliny, opracowanie metody otrzymywania polianiliny wykazującej duże powinowactwo do wody, co pozwala na zastosowanie tego polimeru przewodzącego w badaniach biomedycznych. Prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska była ekspertem w pracach badawczych nad nanopolianiliną w ramach europejskiego projektu zleconego przez IUPAC.

Aktualną domeną badawczą prof. dr hab. inż. Jadwigi Laski i jej zespołu są medyczne zastosowania polimerów. W ostatnich latach szczególną uwagę poświęciła badaniom wykorzystania materiałów polimerowych na implanty do regeneracji nerwów obwodowych i w rdzeniu kręgowym. Badania prowadzone są we współpracy z neurochirurgami z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod przewodnictwem, znanego z odkrycia roli komórek glejowych w regeneracji nerwów – światowej sławy specjalisty – profesora Włodzimierza Jarmundowicza.

Kilka lat badań przyniosło opracowanie implantów polimerowych o bardzo dobrej poręczności chirurgicznej do zastosowań w regeneracji nerwów obwodowych i w rdzeniu kręgowym. Równolegle prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska realizuje badania nanokompozytów oraz technicznych zastosowań polimerów.

Wróć do góry