To niezwykła okazja zdobycia cennej i przydatnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie mogą już zapisywać się na warsztaty pn. Lider przedsiębiorczości. Oferta skierowana jest do studentów stacjonarnych ostatniego roku studiów licencjackich i inżynierskich. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

W roku akademickim 2018/2019 zaplanowano trzy takie kursy-warsztaty. Pierwszy już się zakończył, a kolejne dwa zaplanowane są w następujących terminach:

  • Lider przedsiębiorczości” – nabór II:
    12.02.2019r. (8 godz.), 13.02.2019 r. (8 godz.), 14.02.2019 r. (8 godz.), 15.02.2019 r. (6 godz.) – w sumie 30 godzin warsztatów.

  • Lider przedsiębiorczości” – nabór III:
    2.03.2019r. (8 godz.), 9.03.2019 r. (8 godz.), 16.03.2019 r. (8 godz.), 23.03.2019 r. (6 godz.) – w sumie 30 godzin warsztatów.

Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 18-osobowych grupach. Ich celem jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Program warsztatów obejmuje opracowanie przez studentów biznes planu projektowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem specyfiki studiowanego kierunku oraz naukę obsługi zintegrowanego programu do zarządzania i rachunkowości firmy. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Symulacyjnym Przedsiębiorstwie SYMTUR (PWSZ w Tarnowie, sala 313C).

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach „Lider przedsiębiorczości” wydany przez PWSZ w Tarnowie.

Zapisów w ramach obu naborów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pokój 300e.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 25 stycznia do 6 lutego; szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu. Rekrutacja dotyczy studentów:

  • semestru 5. – studenci Instytutu Humanistycznego, Instytutu Ochrony Zdrowia, Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego i Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego,
  • semestru 7. – studenci Instytutu Politechnicznego i Instytutu Sztuki.

Tytuł projektu:

Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Wartość projektu: 6 196 784 zł|
Wartość dofinansowania : 6 010 880,46 zł
Okres realizacji: od 01.05.2018 do 31.03.2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry